Studii şi materiale de istorie modernă

Bucarest, Romanian Academy "Nicolae Iorga" History Institute
Annuale
ISSN: 0567-6320
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Coll: Riv. 131
Consistenza: v. XXIV, 2011 - v. XXIV, 2012
Lacune:

[ 2012-2011 ]

copertina della rivista


v. XXIV, 2012

CULTURĂ, IDEOLOGIE ŞI POLITICĂ
Alexandru Mamina, Liberalismul englez şi liberalismul francez: o istorie intelectuală comparativă, p. 3
Cristian Ploscaru, Câteva consideraţii il privind influenţa franceză asupra culturii politice din principatele române in primele patru decenii ale veacului al XIX-lea, p. 45
Irina Gafiţa, România şi marile puteri. Implicaţiile chestiunii evreieşti (1876-1878), p. 80

CĂLĂTORlA ÎN EPOCA MODERNĂ: INTRE NECESSSITATE ŞI LOISIR
Ştefan Petrescu, Migraţie şi carantine în porturile dunărene: controlul documentelor de călătorie în epoca Regulamentator Organice, p. 97
Bogdan Popa, The Modern Conquest of the Romanian Carpathians, p. 117

MATERIALE DOCUMENTARE
Nicoleta Roman, Trecând prin Moldova: impresii, tălmăciri şi gânduri de călător la 1852, p. 125
Daniela Buşă, Transilvania la mijlocul veacului al XIX-lea. Însemnările de călătorie ale unui pictor elvetian, p. 130
Raluca tomi, Un preot catolic pe ţărmurile Dunării - călătoria lui Vincenzo Vannutelli din 1884, p. 155

OPINII
Alexandru Mamina, Dialectica păcii în epoca modernă şi contemporană. Resorturi şi principii, p. 175

Activitate stinţifică, p. 181
Recenzii şi note, p. 187
In memoriam, p. 199


v. XXIV, 2011

IDENTITATE, PRACTICI SOCIALE ŞI DEZBATERI INSTITUŢIONALE
Alexandru Mamina, Mobilizare şi legitimitate în spaţiul public european (secolele al XIX-lea - al XX-lea), p. 3
Cristian Ploscaru, Ipostaze ale alterităţii în principatele române la începutul veacului aI XIX-lea, p. 31
Constantin Ardeleanu, Navigaţia pe Dunăre şi tratatul austro-britanic din iulie 1838, p. 41
Raluca tomi, Aboliţionismul în dezbaterea elitei politice în perioada războiuiui Crimeii, p. 57

OPINII
Alexandru Mamina, Structura şi tipologia crizelor, p. 71
Bogdan Popa, Contribuţii la definirea conceptului „călător străin”. Observaţii preliminare, p. 77

ÎN DEZBATERE
Învăţământul istoriografic actual (Norocica Maria Cojescu, Ecaterina Lung), p. 85

Activitate stinţifică, p. 92
Revista revistelor istorice, p. 101
Forum de lectură, p. 105
Recenzii şi note, p. 109

[Elenco riviste][Periodicals list][Liste revues]
© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"