Studii şi materiale de istorie medie

Bucarest, Romanian Academy "Nicolae Iorga" History Institute
Annuale
ISSN: 1222-4766
Conservata in: Prato, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Coll: Riv.132
Consistenza: v. XXIX, 2011 - v. XXX, 2012
Lacune: v. XXVIII, 2010;

[ 2012-2009]

copertina della rivista


v. XXX, 2012

Violeta Barbu, Gheorghe Lazar, Ovidiu Olar, Reforma monastica a domnului Matei Basarab, p. 9

CRUCIADA TÂRZIE SI ROMÂNII
Liviu Cîmpeanu, Dan al II-lea, Sigismund de Luxemburg si cruciada târzie. Un document inedit din arhiva Ordinului Teutonic, p. 55
Dumitru Nastase, Sfintirea manastirii Arges si cruciada antiotomana, p. 77

FAMILIE SI PRACTICI SUCCESORALE
Mariana Lazar, Testamente cantacuzine: succesiunea lui Gheorghe Cantacuzino si a sotiei sale, Ruxandra, p. 119
Constanta Vintila-Ghitulescu, „Spre batranefe m-am povârnit": Diata marelui ban al Tarii Românesti, Grigore Greceanu (1748), p. 149

RETELE LOCALE DE PUTERE
Andrei Timotin, Vocatie religioasa si opozitie politica în Constantinopol în secolele IX-X Cazul familiei Gouber, p. 169
Mária Pakucs-Willcocks, Negustori din Imperiul Otoman în comertul Sibiului, 1614-1623, p. 181

SURSE SI INSTRUMENTE DE LUCRU
Vladimir Agrigoroaei, Scriptor scribebat et pulcram puellam in mente tenebat la fin de l'inscription peinte de Dârjiu (1419), p. 213
Andras Kovacs, Arhondologia voievozilor Transilvaniei (1458-1526). Completari si precizari, p. 223

Addenda et corrigenda, p. 257
Recenzii şi notiţe bibliografice, p. 275
Cărţi sosite la redacţie, p. 357
In memoriam, p. 363
Indicele bibliografic, p. 369
Abrevieri, p. 427


v. XXIX, 2011

GEOPOLITICĂ ŞI ISTORIE
Şerban Papacostea, Moldova: desăvârşirea unui stat. Ţra de Sus şi Ţara de Jos, p. 9
Virgil Ciocîltan, Bătălia de la Velbujd (1330) şi manie puteri islamice, p. 27
Emmanuelle Pujeau, L'affaire Rincone-Fregoso (1541) révélatrice des tensions de l'époque. Ou Attentat à la frontière, p. 39

REŢELE SOCIALE ŞI PUTERE
Andrei Timotin, Eunuci paflagonieni în Constantinopol (secolele X-XI). Realităţi şi ideologie, p. 57
Ştefan S. Gorovei, Genealogii pierdute, sate uitate (I), p. 71
Lucian-Valeriu Lefter, Un neam de boieri moldoveni: Ciocârlie, p. 91
Maria Magdalena Székely, Biserica din Zahareşti şi ctitorii ei. O revenire necesară, p. 111
Petronel Zafiariijc, „Pentru că iaste faptă din oasele lui, cum o ştie ţara toată". Contribuţii privitoare la descendenţa lui Mihai Viteazul, p. 141

CARTOGRAFIE, HERALDICĂ, CRONISTICĂ
Anca Popescu, Toponimii multiple în sancak-ul Silistra (sec. al XVI-lea), p. 163
Marian Coman, Basarabia. Inventarea cartografică a unei regiuni, p. 183
Liviu Cimpeanu, Cele mai vechi cronici săseşti din Transilvania. Cronicarii saşi din Braşov şi scrierile lor în secolul al XVI-lea, p. 215
Nagy Levente, Sub semnul corbului şi al inelului. Legenda corviniană în istoniografia românească şi polonă în secolele XVI-XVII, p. 231

MĂRTURII DOCUMENTARE
Ovidiu Olar, Ortodoxie şi politică. O scrisoare a patriarhului de Constantinopol păstrată în Arhivele Naţionale Olandeze din Haga, p. 283
Pani Daniel Nedeloilj, Un izvod de acte ale satului Belceşti din fěnutul Neamţ, scris de Evioghie dascăl (1761), p. 301

Addenda et corrigenda, p. 317
Recenzii şi notiţe bibliografice, p. 343
Buletin bibliografic, p. 453
Cărţi sosite la redacţie, p. 455
Abrevieri, p. 461


v. XXVII, 2009

Şerban Papacostea, Orientări şi reorientări în politica externă românească: anul 1359, p. 9

MOLDOVA URMAŞILOR LUI PETRU RAREş
Ştefan Andreescu, Presiune otomană şi reactie ortodoxă în Moldova urmaşilor lui Petru vodă Rareş, p. 25
Andrei Pippidi, "Belicâne" legendă şi realitate, p. 61
Matei Cazacu, La Conversion à l'Islam du prince Iliaş Rareş. Un nouveau témoignage, p. 75
Ovidiu Cristea, „Si e fatto Turcho: di ricco povero, di Signor Schiavo„. Bailul venetian Bernardo Navagero despre turcirea lui Iliaş Rareş, p. 79
Nagy Pienaru, Un act otoman privitor la convertirea voievodului Iliaş (30 mai 1551), p. 101

NEAMURI, ÎNRUDIRI, DESTINE
Lucian-Valeriu Lefter, Neamuri şi înrudiri la boierii lui ştefan cel Mare, p. 111
Stefan S. Gorovei, O controversà: „doamnele„ lui Bogdan al III-lea, p. 145
Maria-Magdalena Székely, Cui a apartinut mormântul din pronaosul Dragomirnei?, p. 159
Violeta Barbu, Tüdos Kinga, Portretul unei doamne transilvănene: Sara Bulceşti (1655-1708), p. 169

IZVOARE ŞI ISTORIOGRAFIE
Alexandru Ciociltan, Martin Gruneweg prin Moidova, Tara Românească şi Dobrogea, p. 209 Petronel Zahariuc, Actul de întemeiere al Colegiului lui Vasile Lupu de la mănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi, p. 249
Laurentiu Rădvan, Noi puncte de vedere privind începuturile oraşelor medievale ale Moldovei, p. 279
Radu Lupescu, Istoriografia română şi maghiară referitoare la Ioan de Hunedoara (II), p. 311

Addenda er corrigenda, p. 333
Recenzii şi notite bibliografice, p. 349
Buletin bibliografic, p. 423
Cărti sosite la redactie, p. 425
Abrevieri, p. 431

[Elenco riviste][Periodicals list][Liste revues]
© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"