Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans

Barcelona, Institut d'Estudis Catalans
Irregolare
ISSN: 1135-6960
Conservata in: Prato, Istituto culturale e di documentazione Lazzerini - Fondo Istituto francese di cultura
Consistenza: a. I, MCMVII (1907) - a. VII, MCMXXI-XXVI (1921-26)
lacune: a. II, MCMVIII (1908);
[ 1907-1926 ]

copertina della rivista


a. VII, MCMXXI. -XXVI (1921-1926)

MEM�RIES I DOCUMENTS DELS TREBALLS FETS PER LA SECCI� HIST�RICO - ARQUEOL�GICA DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS DURANT ELS ANYS MCMXXI-XXVI
Mem�ria de la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, donant compte dels treballs fets durant l'any 1921 -1922, p. VII
Mem�ria de la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, donant compte dels treballs fets durant l'any 1922 -1923, p. XIV
Mem�ria de la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, donant compte dels treballs fets durant l'any 1923 -1924, p. XX
Mem�ria de la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, donant compte dels treballs fets durant l'any 1924 -1925, p. XXVIII
Mem�ria de la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, donant compte dels treballs fets durant l'any 1926, p. XXXII
Informaci� presentada a la Secci� Hist�rico - Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans respecte la publicaci� d'un "Recull de textos per a servir d'estudi del Dret Catal� Antic", p. XXXIV
Mem�ria sobre la participaci� de l'Institut d'Estudis Catalans en els treballs de la Uni� Acad�mica Internacional, p. XXXV

CR�NICA

ARCHEOLOGIA I HIST�RIA DE L'ART, p. 3

PINTURES I GRAVATS RUPESTRES
Exploraci� de la serra de Tivissa, p. 3; topografia general, p. 4; cova de Cabra Feixet (Perell�), p. 8; cova de l'Escoda, p. 10; cova del rec� d'eri Perdig�, p. 11; coves del Ramat, cova del Cingle, cova del Pi, p. 12; cova de les Calobres (Perell�), p. 17; cova de Culla (Benifallet), p. 18. - Pintures rupestres de la Roca dels Moros de Cogul, p. 19. - Bauma amb gravats rupestres (Cogul), p. 20. - Gravats esquem�tics a roques de capmany i a la galeria coberta del Barranc d'Espolla, p. 23.

ASTURIÀ
Els jaciments asturians del Montgrí El massís del Montgrí, p. 27. - El Cau del Duc de torroella de Montgrí: descripci�, p. 30; material, p. 31; fauna, p. 33. - El Cau del Duc d'Ull�: descripci�, p. 33; material i fauna de la capa inferior, p. 36; deduccions, p. 37.

NEOLITÍC I ENEOLÍTIC
Sepulcre de Gutina (Sant Climent Sassebes), p. 40. - Sepulcre de Fontanilles (Sant Climent Sassebes), p. 40. - Sepulcre de la Devesa d'En Torrent (Rab�s), p. 41. - Sepulcre de Puig Balaguer (Espolla), p. 41. - Sepulcre de Mas Girarols (Espolla), p. 41. - Sepulcre de Coniarle Felis (Rab�s), p. 42. - Sepulcre del Passatge (Llans�), p. 42. - Sepulcre I de Puig Asquer (Llans�), p. 44. - Sepulcre II de Puig Asquer (Llans�), p. 45. - Sepulcre de la Riera Pujolar (Llans�), p. 4. - Sepulcre "La taula dels lladres" (Port de la Selva), p. 45. - Consideracions generals sobre els monuments estudiats, p. 46. - Sepulcre megalític de "la Llosa del Corralet" (Biscarb�); situaci�, p. 47; descripci�, l'excavaci�, p. 4. - Sepulcre megalític de "La Roca Cobertorrassa" (Prullans): situaci�, descripci�, l'excavaci�, p. 50. - Sepulcre megalític de la Collada d'Or�n (Prullans): situaci�, descripci�, l'excavaci�, p. 5. - Sepulcre megalític "la Barraca d'en Josep�" (Talltendre): situaci�, descripci�, p. 5. - Cova de Sant Lloren� (Sitges), p. 51; l'excavaci�, les troballes, p. 52; altre material, p. 54. - El sepulcre de l'Avene del Rabass� (Pradell, Baix Priorat), p. 56. - Cova de l'Aumediella (Benifallet): situaci�, la cova, excavaci�, p. 60; el jaciment, p. 61. - La necr�polis arg�rica de Callosa (província Alacant), p. 61.

LA PRIMERA EDAT DEL FERRO
Sepulcre hallst�ttic dels Vilars (Espolla), p. 6. - La cova de "Bora Tuna" de Llor�: material, p. 62.

CULTURA IB�RICA
Un forn de cer�mica ib�rica a Rubí, p. 65. - La Coŀleccio Rubio de la Serna al Museu de Barcelona, p. 67. - Les investigacions de la cultura ib�rica al Baix Arag�, p. 72; poblats del primer peíiode, 73; poblats de la trancisi� al segon peíiode: el Piur� del Barranc Fondo, p. 75; Les Ombries, La Torre Cremada, Els Castellans, p. 76; part exterior del poblat de Sant Antoni de Calaceit, 77.

ARQUEOLOGIA GRECA I ROMANA
Les excavacions d'Empúries, p. 81. - Monuments funeraris romans: El sepulcre de Lucius Emilius Lupus, de Fabara, p. 84; el sepulcre de Miralp, p. 89; sepulcres d'Alcover, p. 89; sepulcre en la necr�polis de Tarragona, p. 90. - El capitell romá d'ordre corinti d'Egara, Sant Pere de Terrassa, p. 92. - Excavacions a Vilagrasa, p. 93. - Capitells de la Illeta del Rei, a Menorca, p. 93. - Escultura Romana: Noves troballes d'est�tues romanes, p. 94; estatueta trobada a Tarragona, p. 65; una est�tua romana de Bacchus trobada a Val�ncia, p. 95; est�tues femenines i fragments escultòrics diversos a la necr�polis de Tarragona, p. 96. - Sarc�fags pagans en la necròpolis de Tarragona, p. 100; sarc�fags strigiŀlats, p. 100; sarc�fags acanalats, sarc�fags motllurats, fragments de sarc�fags, p. 103.

PERÍODE PALEOCRISTI�
Necr�polis cristiana de Tarragona, p. 104. - Sarc�fag cristi� trobat a Barcelona, p. 110. - Enterraments cristians a Emp�ries, p. 111. - El capitell bizantí del Museu de Palma de Mallorca, p. 111.

ART ROMAN IRC I G�TIC
Congres d'Hist�ria de l'Art. Paris, 26 settembr. - 5 octubre 1921, p. 113. - Congres d'Estudis Bizantins, de Bucarest, l'any 1925, p. 114. - Cursos d'intercanvi i confer�ncies, p. 115. - El capitell de Sant Miquel d'Ol�rdola, p. 115. - La capella de Santa Maria a Sant Joan de les Abadesses, p. 116. - Fragment d'escultura rom�nica, en guix, de Sant Joan de les Abadesses, p. 11. - Els temes de la cer�mica de Paterna en el claustre de l'Estany, p. 120. - Un mestre angl�s contracta l'obra del claustre de Santes Creus, p. 123. - Les obres de restauraci� del Castell Nou a N�pols, p. 139. - Un retaule d'en Lluís Borrass� a Sant Salvador de Guardiola: la taula central, p. 145; les taules laterals, p. 150. - Pintures de Viladomat desconegudes, p. 159. - Un forn de cer�mica de reflexe metaŀlic a Reus, p. 161.

MUSEUS
Museu de Barcelona, p. 162. Troballes del possible santuari ib�ric de Sant Antoni el Pobre ("El Palmar", Múrcia) ingressades al Museu de Barcelona. Les troballes: possibilitat que siguin fetes en un mateix santuari, la cer�mica, p. 162; els bronzes, p. 164. Paraŀlels i cronologia del possible santuari de Sant Antoni el Pobre, p. 170. Paraŀlels andalusos, p. 170; Bronzes del Sud-Est: tipus femenins, tipus masculins, p. 170; guerrers a cavall, p. 171; l'escultura en pedra del Sud-Est, la cer�mica, cronologia, p. 170. - Troballes de les necr�polis d'Osma i Gormaz adquirides pel Museu de Barcelona, p. 171. Les necr�polis, p. 173; troballes d'Osma: atuells de sepultures tancades, p. 173; altres objectes sense pertinen�a a sepultura determinada, p. 175; cer�mica, p. 177. Troballes de Gormaz: cer�mica, p. 178. La cronologia de la necr�polis d'Osma dintre de la cultura post-hallst�ttica, p. 178. La civilitzaci� post-hallst�ttica i els celtes, p. 179. Els graus cronol�gics de la civilitzaci� post-hallst�ttica, p. 180. La cronologia d'Osma, p. 180. Les influ�ncies ib�riques a la cultura post-hallst�ttica i el problema dels ibers a la "Meseta", p. 182. El problema de la cronologia de Num�ncia en relaci� amb les �ltimes necr�polis post-hallst�ttiques, p. 184. El car�cter i les possibles etapes de la cultura de Num�ncia i una altra possible soluci� del problema dels celtibers, p. 185. - Objectes de la necr�polis d'Oliva al Museu de Barcelona, p. 186. - L'est�tua de La Figuera ingressada al Museu de Barcelona, p. 187. - Taula de Sant Jordi al Museu de Barcelona, p. 189. - La cer�mica de Paterna al Museu de Barcelona, p. 192. - El llegat d'Emili Cabot, p. 196. - Una notable pe�a d'Alcora al Museu de Barcelona, p. 200. - Museu del Seminari de Barcelona, p. 202. - Museu Arqueol�gico-Episcopal de Vich, p. 20. - Museus estrangers. El pintor Francos Catalanos, de Tebes, p. 203. - Museu "The Cloisters" de Nova York, p. 203. - The Isabella Stewart Gardner Museum, de Bóston, p. 205. - Museum of Fine Arts, de Bóston, p. 205. - Fogg Art Museum, de la Università t d'Harvard, Cambridge (Massachussets), p. 207. - Metropolitan Museum de Nova York, Museum de la Hispanic Society of America de Nova York, Coŀlecci� de l'institut d'Art de la Università t de Princenton, Coŀlecci� particular de miss Grace Nichols, de Bóston, p. 208.

NECROLOGIA, p. 209
BIBLIOGRAFIA, p. 221

HIST�RIA GENERAL
El Comit� Internacional de Ci�ncies Hist�riques: Constituci� del Comit�, p. 272; estatuts del Comit� Internacional, p. 273; el "Bulletin of the International Committee of Historical Sciences", p. 274; Reuni� de la Mesa del Comit�, p. 275. - V Congres Internacional de Ci�ncies Hist�riques, Brusseŀles, 1923, p. 275. - Primer Congres Internacional d'Estudis Bizantins. Bucarest, 1924, p. 275. - El segon Congres d'Hist�ria de la Corona d'Arag�, p, 276. - El tercer Congres d'Hist�ria de la Corona d'Arag�, p. 277. - Homenatge al Cardenal Ehrle, p, 279. - Homenatge al Professor Heinrich Finke, p. 280. - Arxiu de la Corona d'Arag�, p. 281. - Arxiu Hist�ric de la ciutat de Barcelona, p. 281. - L'Arxiu Hist�ric arxidioces� de Tarragona, p. 282; Arxiu de la Província Eclesi�stica, p. 283; Arxiu de la Mitra, p. 283; Arxiu del Vicariat i Oficialat eclesiástic, p, 284; Arxiu notarial de Tarragona, p. 284; Arxiu del Seminari Tridentí, p. 284; Arxiu de la Università t liter�ria i Reial Estudi, p. 284; Arxius de confraries i gremis de la ciutat, p. 284; Arxius parroquials, p. 284; Arxius monacals, p. 285; Arxius particulars, p. 285; Biblioteca, p. 285. - VIII concurs Martorell, p. 28. - Centenari de Víctor Balaguer, p. 286. - El Centenari de la mort de Napole� I (5 maig 1821 - 5 maig 1921). Publicacions sobre la dominaci� napole�nica a Catalunya, p. 286. - Cursos monogr�fics d'alts estudis i d'intercanvi de la Mancomunitat de Catalunya, amb la cooperaci� de l'Institut, p. 287.

EPIGRAFIA I SIGIĿLOGRAFIA
Inscripcions romanes paganes, p. 287. - Inscripcions cristianes, p. 290. - El segell de la Companyia Catalana d'Orient, p. 302.

NECROLOGIA, p. 304
BIBLIOGRAFIA, p. 312

HlST�RIA LlTER�RIA
Cursos monogr�fics d'Alts Estudis i d'Intercanvi de la Mancomunitat de Catalunya, amb la cooperaci� de l'Instixut, p. 369. - Centenari de l'arquebisbe . Felix Amat, p. 369. - VI.� Centenari de la mort de Dant Alighieri, p. 370. - Moviment luŀli�, p. 373: fonts bibliogr�fiques i documentals, p. 373; obres originals de Ramon Llull, traduccions d'obres luŀlianes, p. 374; obra ap�crifa, vida de Ramon Llull, p. 375; estudis sobre l'obra de Ramon Llull, p. 376; riist�ria del luŀlisme, p. 377. - Estudis sobre el mestre Guiu Terr�, p. 379. - Estudis sobre Saint Vin�ent, p. 380. - Estudis sobre Arnau de Vilanova, p. 381. - Estudis sobre Joan Lluis Vives, p. 381.

Necrologia, p. 382
Bibliografia, p. 390
Hlst�ria Juridica, p. 404
Oficina d'estudis juridics, p. 404
Biblioteca del Coŀlegi d'Advocats, p. 404


a. VI, MCMXV-XX (1915-20)

MEM�RIES I DOCUMENTS DELS TREBALLS FETS PER LA SECCI� HIST�RICO-ARQUEOL�GICA DE L'INSTITUT
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1915, p. VII
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1916, p. XIII
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1917, p. XVIII
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1918, p. XXVI
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1919, p. XXXII
Mem�ria presentada per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans als Excms. Srs. President de la Mancomunitat de Catalunya i Alcalde de Barcelona donant compte dels treballs fets durant l'any 1920, p. XL
Informe de la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica a l'Institut d'Estudis Catalans sobre els treballs presentats al "Premi Francesc Vives" (1916), p. XLV
Informe presentat a l'Excma. Diputaci� de Barcelona, respecte la sollicitut de pensi� presentada per D. Ignasi González Llubera per estudis de llengua i literatura rabíniques, p. XLVIII
Mem�ria presentada a la Mancomunitat de Catalunya per la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans, sobre la contribuci� catalana a l'obra de restauraci� de la Catedral de Reims i de la Biblioteca de Lovaina, p. LVII
Fundaci� Concepci� Rabell i Cibils, Vda. Romaguera: Publicaci� de les Cr�niques Catalanes. Mem�ria presentada pel Servei de Conservaci� i Catalogaci� de Monuments, dels treballs fets durant els anys 1915-1920, p. LIX
Servei d'Investigacions Arqueol�giques de l'Institut d'Estudis Catalans: Mem�ria presentada a la Secci� Hist�rico-Arqueol�gica, p. LXIV

SECCI� LITER�RIA
Lluís Nicolau D'Olwer, L'escola poetica de Ripoll en els segles X-XIII, p. 3

SECCI� JURIDICA
Joan Vilar, S. J., Ensaig bio-bibliogr�fic sobre el canonista barceloní Josep Pons i Massana, p. 87

SECCI� HIST�RICA
A. Rubi� 1 Luch, La Gr�cia catalana des de la mort de Frederic'III fins a la invasi� navarresa (i377-I379), p. 127

SECCIO ARQUEOL�GICA
Jean-Auguste Brutails, O� s'est constitu�e l'architecture romane, p. 203 Joaquim Folchi Torres, L'alba de l'abat Biure, p. 231 Josep Gudiol 1 Cunill, Pvre., Les Creus d'argenteria a Catalunya, p. 265

CR�NICA

SECCI� ARQUEOL�GICA, p. 425

PALEOLITIC
El solutri� de Sant Julia de Ramis: El Cau de les Goges. - L'excavaci�: situaci�, p. 425; la cova, p. 427; el jaciment, p. 429; la fauna, p. 431. - Estudi tipologie del solutri� superior de Sant Julia de Ramis, p. 432; l'utillatge del nivell inferior, p. 432; l'utillatge del nivell superior, p. 435; objectes de nivell no def�nit, p. 440; conclusions, p. 442.

PINTURES RUPESTRES
Exploraci� arqueol�gica del Barranc de la Valltorta (Castell�), p. 444; la topografia, p. 444; les pintures rupestres, p. 445; coveta de Montegordo, p. 447; cingle de l'Ermita, p. 447; coves del Civil, p. 447; cova dels Cavalls, p. 450; cova del Mas de Josep, p. 450; coveta alta de la roca. del Lladoner, p. 450; coves de la Saltadora, p. 451; consideracions finals, p. 452.

CULTURA NEOL�TICA I ENEOLITICA
Exploraci� dels jaciments de la Valltorta, p. 454; cova de l'Estar�, p. 455; cova gran del Puntal, p. 455; cova del Barranc de la Rabosa, p. 456; cova de Pipa, p. 456; cova del Trenc, p. 456; planells, p. 457. - El sepulcre del Canyaret a Calaceit; la excavaci� i les troballes; troballes i excavacions anteriors: Les primeres troballes, p. 457; excavacions de D. Joan Cabr�, p. 458; excavacions de l'Institut: neteja de l'espai excavat, p. 458; excavaci� del rec� intacte, p. 459; reconstituci� de �o que devia �sser el sepulcre, p. 459; les terres de l'exterior del sepulcre, p. 459. Les troballes: ossos humans, p. 459; el material arqueol�gic, p. 460. Estudi m�tric del crani femení i d'altres restes humans del sepulcre de Calaceit: el crani: mides absolutes, p. 460; índex, p. 461; angles, p. 461; observacions i comparacions, p. 461; tíbies i f�murs, p. 463. - Consideracions general sobre les estacions eneolitiques del Baix Arag� i del Regne de Val�ncia: les estacions i les altres troballes, p. 463; l'origen de la cultura de la província de Castell� i del Baix Arag� a Almeria, p. 465; les relacions amb la cultura central de la Península, p. 465. - Sepulcres no megalitícs de Catalunya, p. 466. Un nou sepulcre a Sant Genís de Vilassar, p. 466. Sepulcres de la meitat sur de Catalunya: sepulcre de Barcelona, p. 467; sepulcre de La Llacuna, p. 467; sepulcre d'Alcanar, p. 467. Sepulcres de la comarca de Vich: sepulcre de La Noguera, p. 468; sepultura del Pont del Gurri, p. 468. Sepulcres de la comarca de Solsona, en forma de cistes: Olius. Cista de Les tolles dels Ots, p. 469; sepulcre de Santa Susanna, p. 469; Solsona, p. 470. Sepulcres del Baix Urgell: Les Borges d'Urgell, p. 470. Sepulcres en cistes, no megalítiques, a l'Alt Urgell, p. 470; Noves, p. 471; Montanicell, p. 471. Sepulcres de forma desconeguda o incerta: Manresa, p. 471; Mora d'Ebre, p. 471; Corbera de Llobregat, p. 472. Generalitats sobre els sepulcres no megalítics catalans, p. 472.- Resultats de l'exploraci� de coves de Catalunya per l'Institut d'Estudis Catalans (1915-1920): Els massissos centrals de Lleyda, p. 473; Tartareu, p. 473. Les coves properes a la costa catalana: Caldas de Montbuy, p. 476; Castellví, p. 476; Salam�, p. 477. Les coves del nord-est de Catalunya: Sant Juli� de Ramis (cova de Sant Vicens), p. 479. - Excavaci� de sepulcres megalítics. Els sepulcres megalítics de l'Alt Empord�: L'Estrada, p. 481; sepulcres de La Junquera, p. 483; Campmany, p. 484; Sant Climent Sasebas, p. 485; Espolla, p. 486. Els sepulcres megalítics del Baix Empord�: Calonge, p. 491; Sant Joan de Palamés, p. 491; Fitor, p. 492. Els sepulcres megalítics a l'Alt Urgell: Turbi�s, p. 493; Organy�, p. 494; Pallerols, p. 494; La Parr�quia d'Orto, p. 495; Noves, p. 496; Fígols, p. 497; Perles, p. 497; Montanicell, p. 498. Galeria coberta de Puig-ses-Pedres (Santa Maria de Corc�), p. 500. Sepulcres megalítics excavats pel Museu de Vich: I. Galeries cobertes: Ayguafreda, p. 502; Folgaroles, p. 502; Santa Maria de Corc�, p. 502; L'Estany, p. 502. II. Cistes rectangulars: Ayguafreda, p. 503; Rupit, p. 503; Rejols, p. 503; Cornet, p. 503; Graner�, p. 503. III. Cistes quadrangulars: Estany, p. 503; Sant Bartomeu del Grau, p. 504. IV. Cistes trapezoidals: El Brull, p. 504; Collsuspina, p. 504; Monistrolde Calders, p. 504; Sant Bartomeu del Grau, p. 505. Sepulcres de forma indeterminada: Castelltersol, p. 505; Riudeperes, p. 505. Consideracions generals sobre els megalits catalans, p. 505. - L'estat actual de la sistematitzaci� del neolític i de l'eneolític de Catalunya, p. 510.- La cova del Boquique, a Plas�ncia: l'excavaci� i les troballes, p. 513; la cer�mica, p. 514. - L'estat actual del coneixement de la civilitzaci� neolítica i eneolítica de la Peníinsula Ib�rica: la cultura asturiana i la seva cronologia, p. 516; l'art rupestre post-paleolític, p. 516; la sistematitzaci� del neolític i eneolític, p. 517; la cultura megalítica de Portugal, p. 518; l'extensi� dels megalits pel nord d'Espanya i la cultura pirenenca, p. 521; la cultura central, p. 522; la cultura d'Almeria, p. 525.

EDAT DEL BRONZE
Sepulcres megalítics dels comen�os de l'Edat del Bronze, en la comarca de Solsona: L'excavaci� i les troballes, p. 527; Su, p. 527; Santa Susanna, p. 527; Riner, p. 528; els cranis i demás restes humans: llur estudi m�tric, p. 531, - Mina i fundici� d'aram del primer període de l'Edat del Bronze de Riner, p. 535. - Un enterrament de la primera Edat del Bronze a Terrassa, p. 538. - Espoli funerari, amb diadema d'or, d'una sepultura de la primera Edat del Bronze de Montilla (C�rdova): lloc i primeres notícies de la traballa, p. 539; descripci� dels objectes de qu� es compon l'espoli, p. 540; paraŀlelisme de cada un dels objectes d'aquest espoli funerari, p. 541. - Noves destrals de bronze de Catalunya, p. 546. - Coves artificials de Santa Eug�nia (Mallorca) i sos voltants, p. 548. - L'Edat del Bronze a Mallorca. Les investigacions de l'Institut (1916-1920): introducci�, p. 555. Primera Edat del Bronze: coves d'habitaci�, p. 556; coves naturals d'enterrament, p. 558; coves artificials d'enterrament, p. 559. Plena Edat del Bronze. Cultura dels Talaiots: poblats, 561; coves naturals d'enterrament, p. 571; coves artificials d'enterrament, p. 572.

LA PRIMERA EDAT DEL FERRO
Troballa protohist�rica a Marl�s, p. 573: l'excavaci�, p. 573; les troballes, p. 574; deduccions cronol�giques, p. 580. - El sepulcre del Tur� de les Mentides (Folgaroles), p. 581. - La necr�polis de "Can Missert" (Terrassa), p. 582: l'excavaci� de 1916, p. 582; troballes, p. 583. - L'estat actual de la sistematitzaci� del coneixement de la primera Edat del Ferro A Catalunya: els períodes i llur cronologia, p. 586; les noves estacions i llur posici� cronol�gica, p. 587; les dues varietats locals de civilitzaci� de la primera Edat del Ferro, p. 587; el problema de la perduraci� del tipus arcaïtzant de tradici� eneolítica, p. 587; el problema de l'origen de les dues varietats de cultura, p. 588.

LA SEGONA EDAT DEL FERRO. LA CULTURA POST-HALLST�TTICA
La necr�polis de Peralada: la necr�polis i el seu coneixement, p. 590; les troballes, p, 590; paraŀlels i cronologia, p. 592; etnologia, p. 593.

LA CULTURA IB�RICA
El donatiu de Puig-Castellar, per D. Ferran de Sagarra, a l'"Institut d'Estudis Catalans", p. 593: el material, p. 594; cronologia, p. 597. - Excavacions a Ol�rdola: l'excavaci�, p. 598; cronologia, p. 599. - Necr�polis de Can Fatj� (Rubi), p. 599; els sepulcres, p. 599; les troballes, p. 600; cronologia, p. 601. - El forn ib�ric de Fontscaldes: l'excavaci� i les troballes, p. 602; comparacions i t�cnica de la cuita, p. 604. - Restes de poblats ib�rics al Pla d'Urgell i Segarra, p. 606; el tossal del Mor, a T�rrega, p. 606; Sant Martí de Mald�. L'estaci� de Fogonussa, p. 607; el tossal de les Tenalles de Sidamunt, p. 607. - Els enterraments ib�rics dels Espleters, a Salzadella, p. 616. - Estacions ib�riques entre el riu C�nia i el Millars (Castell�), p. 619. - La torre ib�rica de Llucena del Cid, p. 621. - L'estat actual del coneixement de la civilitzaci� ib�rica del Regne de Val�ncia, p. 624; primer període (segles V-IV abans de J.-C.), p. 625; segon període (segles IV-III abans de J.-C.), p. 627; conclusi�, p. 629; - Esteles ib�riques ornamentades del Baix Arag�, p. 629: descripci� de les esteles i del lloc on foren trobades, p. 629; edat de les esteles, p. 634; interpretaci� dels gravats de les esteles i paraŀlelismes amb altres obres de la Peníinsula Ib�rica, p. 636. - Les investigacions de la cultura ib�rica al Baix Arag�, p. 641. Les excavacions en el Baix Arag�. El primer període: Les Escodines Baixes, p. 642; Les Escodines Altes, p. 644; tossal Red�, p. 647; Poblat del Cabezo torrente, p. 649; El Vilallonc, p. 649. Estacions de la transici� al segon període: La Gesser�, p. 651; El Piur� del Barrane Fondo, p. 651; Les Ombries, p. 654; Altres poblats, p. 654. Els poblats del segon període: Els diferents poblats no excavats encara, p. 654; Sant Antoni de Calaceit, p. 656. Resultats generals. La Cronologia del Baix Arag�: Bases de la cronologia relativa, p. 664. Filiaci� de la cultura del Baix Arag� i les seves relacions amb les altres cultures veïnes, p. 667. - L'estat actual de la investigaci� de la cultura ib�rica: Els grups regionals de la cultura ib�rica i les cultures veïnes, p. 671; la cultura del SE. i d'Andalusia, p. 688; el problema dels orígens de la cultura ib�rica, p. 691.

LA COLONITZACI� GREGA
La col�nia grega d'Empúries: El Museu Emporit�, p. 694. La tasca dels anys 1916 al 1920: muralles, p. 695; l'�gora, p. 697; la stoa, p. 698; les cases emporitanes, p. 700; les indústries d'Empúries, p. 703; escultura en pedra, p. 707; mosaics, p. 708; la cer�mica grega, p. 708; la cer�mica ib�rica, p. 709; objectes en plom, p. 710; espases del període II de La Tene, trobades a Empúries, p. 710.

LA COLONITZACI� ROMANA
Exploraci� de Tarragona: Teatre rom� de Tarragona, p. 712. Inscripcions sepulcrals de Tarragona, p. 718. - Els mosaics de tossa, p. 719. - Necr�polis ibero-romana del Puig d'En Planes (Vich), p. 720. - El sepulcre de teules de Vilassar Pe Mar, p. 721. - El forn de cer�mica de Sant Martí Sarroca, p. 721. - Del riu C�nia al Millars: la via romana, p. 723. - Habitaci� romana dels Antigors, a Les Salines de Santanyí, p. 725. - Els enterraments de La Garrotxa, a Les Salines de Santanyí, p. 726. - Coves romanes d'enterrament, a Mallorca, p. 728. - Necr�polis romanes d'Eivissa i Formentera, p. 735.

ART PALEO-CRISTIÁ
Basílica Constantiniana a Lugdunum Convenarum, p. 737. - Basílica cristiana primitiva en el paratge de Son Peret�, a Manacor, p. 737: el plan, p. 738; mosaics, p. 740; els sepulcres, p. 743. - La catedral visig�tica d'Egara, p. 747: l'aparell, p. 748; les teules, p. 748; les �mfores de la coberta, p. 748; paviments, p. 749; el mosaic, p. 749; el plan, p. 749; objectes en l'ara de l'altar, p. 751.

ART ROM�NIC I G�TIC
La catedral d'Elna, p. 753. - L'estendard de Sant Ot, p. 755. - Frontal rorománic amb la llegenda de Santa Cecília, procedent de l'esgl�sia parroquial de Bolvir (Cerdanya), p. 761. - Noves pintures murals, p. 770. - Cop� esmaltat del Rhin (segle XIII), p. 774. - Retaule de Xixena, p. 780. - Restes de vestuari episcopal procedents d'un sarcòfags de la catedral d'Urgell, p. 782. - Pintures de les portes d'un orgue de la seu d'Urgell, p. 787. - Coŀlecci� de rajoles valencianes i catalanes de D. Josep font i Gum�, p. 792.

RENAIXEMENT
Restes de vestuari de les sepultures reials de Poblet, p. 793. - Els draps d'Arras del Palau de la Generalitat i la série an�loga del Palau Reial, p. 795. - Coŀlecci� de vidres esmaltats, p. 802. - L'arc d'entrada a l'antic chor de la catedral de la Seu d'Urgell, p. 804.

MUSEUS
Museu de Barcelona, p. 808.- Museu Arqueol�gic Dioces� de Barcelona, p. 812.- Museu Arqueol�gic-Artístic Episcopal de Vich, p. 813. - Museu Dioces� de Tarragona, p. 814. - Museu Dioces� de Lleyda, p. 816. - Museu Dioces� de Solsona, p. 817. - Museu Municipal de Manresa, p. 818.- Museu Arqueol�gic Dioces� de Mallorca, p. 818.
Restauraci� del portal de Mura, p. 819. - VII. Concurs Martorell, p. 820. - Necrologia: Pere Alsius, p. 821; Joan Rubio de la Sema, p. 821; Lluis Tramoyeres Blasco, p. 822; Emili Bertaux, p. 822; Giovanni Teresio Rivoira, p. 822; Manel Dieula-foy, p. 823; Robert Roger i Jules de Lahondes, p. 824. - Bibliografia, p. 824.

SECCI� HIST�RICA, p. 836
El Congres Lit�rgic de Montserrat, p. 836.--Segon centenari del naixement del P. Jaume Caresmar, p. 837. - Exposici� cartogr�fica catalana (24 gener-15 febrer 1919), p. 837.- Viatges d'investigaci� a l'Arxiu i Biblioteca Capitulars de tortosa, p. 838. - Necrologia: Joaquim Miret i Sans, p. 838; Joa-quim Botet i Sis�, p. 842; Salvador Sanpere i Miquel, p. 844; P. Fidel Fita i Colomer, p. 846; Francese Monsalvatge i Fossas, p. 847; Lluis B. Nadal, p. 848; Emili Morera i Llaurad�, p. 848; Josep Fiter i Ingl�s, p. 849; Enric Arderiu i Valls, p. 849; Ramon Nonat Comas, p. 850; Francese Coder� Zaidin, p. 850; Moises Schwab, p. 852; No�l Valois, p. 852; Jean de Jaurgain, p. 853; Spiridion P. Lambros, p. 853; Hans E. Rohde, P- 855; Jacques Flach, p. 855. - Bibliografia, p. 855.

SECCI� LITERARIA, p. 737
VI Centenari de la mort de Ramon Lull. Moviment Luli� (1915-1920), p. 880: Llibres. Fonts bibliogr�fiques i documentals, p. 880; Iconografia luliana, p. 880; Obres originals de Ramon Lull, p. 880; Vida de Ramon Lull, p. 881; Estudis sobre l'obra de Ramon Lull, p. 881; Publicacions peri�diques, p. 881; Cursos i Confer�ncies, p. 881; Exposicions, p. 882; Altres actes en commemoraci� del VI Centenari, p. 882. - Centenari Mil� i Fontanals, p. 882. - Necrologia: Miquel S. Oliver, p. 883; Iŀlm. Doctor D. Josep torras i Bages, p. 888; Estanislau de K. Aguil� i Aguil�, p. 891; l'Arxiduc d'Austria, Lluís Salvador, p. 892; Pau Meyer, p. 892; Pier Enea Guarnerio, p. 893. - Bibliografia, p. 893.

SECCI� JURÍDICA, p. 776
L'Oficina d'Estudis Jurídics de la Mancomunitat de Catalunya, p. 907. - Necrologia: Guillem M.a de Broc� i de Montagut, p. 908; Josep Pella i Forgas, p. 911; Narcís Verdaguer i Callís, p. 913; Joan J. Permanyer i Ayats, p. 914; Frederic Rahola i Tremols, p. 915; Mn. Salvador Bov�, p. 916; Joaquim Almeda i Roig, p. 917; Eduard d'Hinojosa, p. 917. - Bibliografia, p. 918.

Index alfab�tich, p. 977

MAPES I L�MINES
I. - Estendard de Sant Ot, portada
II. - Reconstituci� del teixit del parament de l'alba de l'abat Biure, p. 236-237
III. - L'alba de l'abat Biure, amb els paraments, p. 238-239
IV. - Pl�nol del Barranec de la Valltorta i terres veïnes, p. 444-445
V. - La Valltorta. Composici� general de les pintures de la coveta alta de la roca del Lladoner, p. 450-451
VI. - La Valltorta. Una de les composicions principals de les coves de la Saltadora, p. 450-451
VII. - Pla de les esgl�sies de Terrassa, despr�s de les excavacions, p. 748-749


a. V, MCMXIII-XIV (1913-14) [in 2 Volumi: Parte I, Parte II]

MEMORIES I DOCUMENTS DELS TREBALLS FETS PER LA SECCIO HIST�RICO-ARQUEOL�GICA DE L'INSTITUT
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans als Excellentíssims Senyors President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1913, p. IX
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans als Excellentíssims Senyors President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1914, p. XV
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Excellentíssima Diputaci� de Barcelona, sobre l'exploraci� d'estacions prehist�riques, p. XXI
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Excellentíssima Diputaci� de Barcelona, sobre la conservaci� i catalogaci� d'arxius i biblioteques d'inter�s hist�ric, p. XXII
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Excellentíssima Diputaci� de Barcelona, sobre la conservaci� i catalogaci� de monuments, p. XXVII
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans als Excellentíssims Senyors President de la Diputaci� i Alcalde de Barcelona, sobre la celebraci� del VIe Centenari de la mort de Ramon Lull, p. XXX
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Excellentíssimi Senyor President de la Diputaci� de Barcelona, donant compte dels treballs fets, durant l'any 1914, per a la conservaci� i catalogaci� d'arxius i biblioteques d'inter� hist�ric, p. XXXV
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans a l'Excellentíssima Diputaci� de Barcelona, donant compte dels resultats obtinguts en l'exploraci� d'estacions prehist�riques, durant la campanya de 1914 i presentami un nou pia d'excavacions, p. XL

SECCI� LITERARIA
J. Masso Torrents, Bibliografía dels antics poetes catalans, p. 3
Manuel de Montoliu, La cr�nica de Marsili i el manuscrit de Poblet. Contribuci� a l'estudi de la cr�nica de Jaume I, p. 277
Jordi Rubi� 1 Balaguer, La l�gica del Gazzali, posada en rims per en Ram�n Lull, p. 311

SECCI� JURIDICA
Guillem M.A de Broc�, Els Usatges de Barcelona, p. 357
A. Rubi� i Lluch, La Grecia catalana des de la mort de Roger de Lluria fins a la de Frederic III de Sicilia (1370-1377), p. 393
Francisco Coder�, Alusiones a campanas de los musulmanes como elemento de crítica en los documentos latinos de la Edad Media, p. 486
Daniel Girona Llagostera, Itinerari del rei en Martí (1403-1410), p. 515

SECCI� ARQUEOL�GICA
M. Cazurro i E. Gandía, La estratificación de la cer�mica en Ampurias y la época de sus restos, p. 657
J. Puig i Cadafalch, Els banys de Girona i la influencia moresca a Catalunya, p. 687
J. Couyat-Barthoux, Sur une peinture catalane du XIVe siècle trouv�e au monast�re du Sinaï, p. 729

CR�NICA

SECCI� LITERARIA, p. 737
Rodolf Beer, p. 737. - Discursos i conferencies, p. 737. - Adici� a la Bibliografía dels antics poetes catalans, p. 738. - VI� Centenari de la mort de Ram�n Lull, p. 741. - La Biblioteca del Capital Catedral de tortosa, p. 745. - Bibliografía, p. 757.

SECCI� JURÍDICA, p. 776
Moviment corporatiu, p. 776. - Bibliografía, p. 777. - Coŀlaboraci� estrangera, p. 780. - Necrologíes, p. 780.

SECCI� HIST�RICA, p. 782
Commemoraci� de la batalla de Muret, p. 782. - Concurs d'Historia de Catalunya, p. 782. - Arxiu municipal de Cervera, p. 782. - Carles de tourtoulon, p. 783.- Emili Grahit i Papell, p. 784. - Lluís Klüpfel, p. 784. - Publicacions interessants per a la nostra historia, p. 784. - Coŀlaboraci� estrangera a la historia de Catalunya, p. 785. - Bibliografía, p. 787.

SECCI� ARQUEOL�GICA, p. 804
Exploraci� de coves per l'Institut, p. 804. - Els dolmens de la Serra de l'Arca (Ayguafreda), p. 804. - Necr�polis a Sant Genis de Vilassar, p. 806. - Sepulcre de Santa María de Miralles, p. 811. - Sepulcre a Guissona, p. 812. - Dues destrals de bronze trobades a Catalunya, p. 815. - Dos vasos de la primera edad del ferro trobats a Argentona. La cer�mica de Hallstatt a Catalunya, p. 816. - Campanya arqueol�gica de l'Institut d'Estudis Catalans al límit de Catalunya i Arag� (Caseres, Calaceit i Ma�ali�), p. 819. - Excavacions d'Empuries, p. 838. - Les excavacions de Numancia durant els anys 1913-1914, p. 847. - La Necr�polis de C�dic, p. 850. - Troballes a Tivissa, p. 856. - Excavacions romanes a Sabadell, p. 858. - Troballes romanes a Sant Julia d'Altura, prop de Terrassa, p. 861. - Mosaic rema a Llafranch, p. 861. - Troballes romanes a tossa, p. 861. - Enterraments a Centelles, p. 862. - Troballes noves a Tarragona, p. 864. - El sepulcre rom� de Corbins, p. 866. - Missi� per a estudiar els banys dits ar�bics i el monestir de Sant Daniel, a Girona, p. 866. - La coŀlecci� de prehistoria al Museu de Sabadell, p. 871. - La coŀlecci� Sala, de Vich, p. 873.- Adquisicions de la coŀlecci� Vives, de-Madrid, p. 875.- La coŀlecci� Camps a Guissona, 879. - Exposici� d'objectes procedents d'Ibica, p. 880. - Exposici� d'antigues pintures espanyoles a Londres, p. 883. - Adquisicions del Museu de Barcelona, p. 885. - Adquisicions del Museu de Vich, p. 919. - Primer Congres d'Art Cristi� a Catalunya, p. 922. - La coŀlecci� Camondo al Louvre, p. 928. - L'esglesia del Mira-cle a Tarragona, p. 928. - Necrología, p. 930. - Bibliografía, p. 931.

Index alfab�tich, p. 977

MAPES I L�MINES
I: Mapa de l'itinerari del rei Marti, en 1403, p. 518-519
II: Mapa de l'itinerari del rei Marti, en 1404, p. 542-543
III: Mapa de l'itinerari del rei Marti, en 1405-1406, p. 588-589
IV: Mapa de l'itinerari del rei Marti, en 1406-1408, p. 620-621
V: Porta de Cubells, p. 714-715
VI: Porta del monestir de Belloch, a Santa Colonia de Queralt, p. 718-719
VII: Taula catalana del Sinai, p. 730-731
VIII: Cer�mica de la cista del barrane de Sant Crist�fol. Macaii�, p. 824-825
IX: Pia de les excavacions d'Empuries, p. 838-839
X: Espanya cap al 500 (a. J. C.), p. 950-951
XI: Espanya cap al 250 (a. J. C.), p. 952-953

copertina della rivista


a. IV, MCMXI-XII (1911-12)

MEMORIES DELS TREBALLS FETS PER L'INSTITUT
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalane als Excelentíssims Senyors President de la Diputaci� y Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1911, p. IX
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans als Excelentíssims Senyors President de la Diputaci� y Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1912, p. XV

SECCI� HIST�RICA
A. Rubi� Y Lluch, Els governs de Matheu de Moncada y Roger de Lluria en la Grecia catalana, p. 3
J. Miret Y Sans, El proc�s de les hosties contra ls jueus d'Osca en 1377, p. 59
I. Girona y Llagostera, Itinerari del rey en Martí (1396-1402), p. 81
Miquel S. Oliver, Notes hist�riques sobre Catalunya en temps de la Revoluci� Francesa, p. 185

SECCI� ARQUEOLOGICA
Lluis M. Vidal, Abrich Romancí. Estaci� Agut. Cova del or o dels encantats. Estacions prehist�riques de les �poques musteriana, magdaleniana y neolítica a Capellades y Santa Creu d'Olorde (provincia de Barcelona), p. 268
J. Puig y Cadafalch, Els temples d'Empuries, p. 303
E. Albertini, Sculptures antiques du Conventus Tarraconensis, p. 323
J. Pijoan, Les miniatures de l'Octateuch a les Biblies rom�niques catalanes, p. 475 C. Aru, Storia della pittura in Sardegna nel secolo XV, p. 508

SECCI� LITERARIA
Z. Garcia Villada, Formularios de las bibliotecas y archivos de Barcelona (s. X-XV), p. 533
F. Martorell y Trabal, Inventari dels bens de la cambra reyal en temps de Jaume II (1323), p. 553 A. Pag�s, Deux chansons populaires d'Urgell, p. 568

SECCI� JURlDICA
F. Martorell y Trabal y F. Valls Taberner, Pere Beget (1365?-1430), p. 577

CR�NICA
SECCI� HIST�RICA, p. 659
Cartoral de la Catearal d'Urgell, p. 659. - Conferencies de Metodologia Hist�rica, p. 659. - Publicacions interessants pera la nostra historia, p. 659. - Colaboraci� extrangera a l'Historia de Catalunya, p. 662. - Bibliografía, p. 663.

SECCI� ARQUEOL�GICA 671
Cr�nica de les excavacions d'Empuries, p. 671. - Les excavacions de Castell-Rossell�, p. 678. - Excavacions a Sabadell, p. 679. - Troballes romanes a Reus, p. 680. - Descobriments arqueol�gichs entre les comarques de la Sagarra y l'Urgell, p. 681.-Traballa de motllos de cer�mica sigillata roja (Solsona), p. 683. - La nova estatua de Tarragona, p. 684. - El vas ib�rich d'Archena, p. 685. - Noves pintures murals catalanes, p. 686. - El retaule catal� del Sinai, p. 690.- Restauracions y destruccions, p. 691. - La porta de Santa Caterina, avans de Portopi, a Palma de Mallorca, p. 695. - La reforma de Barcelona, p. 696. - El X Congres d'Historia de l'Art a Roma, p. 697. - VI� Concurs Martorell, p. 700. - Adquisicions del Museu de Barcelona en 1911 y 1912, p. 701. - Adquisicions del Museu Episcopal de Vich (1911-12), p. 701. - Adquisicions del Museu de Girona en els anys 1911-12, p. 706. - Museu de Solsona, p. 709. - Museu de tortosa, p. 709. - El Museu d'Antig�etats de Montserrat, p. 709. - Necrologies, p. 710. - Bibliografía, p. 710.

SECCI� LITERARIA, p. 714
A la memoria d'En Mil� y Fontanals, p. 714. - En honor de D. Felip Pedrell, p. 714. - En Joan Maragall, p. 714. - Don Teodor Llorente, p. 715. - El Dr. Roch Chab�s, p. 717. - D. Marceli Men�ndez y Pelayo, p. 718. - Bibliografía: Llibres, p. 723. Revistes, p. 739.

Secci� jur�dica, p. 742
Moviment corporatiu, p. 742. - Revistes y altres publicacions, p. 743. - Necrologies, p. 745.

Index alfab�tich, p. 749 L�MINES
Fototipia, Portada
L�mina I, p. 293
L�mina II, p. 295
L�mina III, p. 297
L�mina IV, p. 299
L�mina V, p. 301

copertina della rivista


a. III, MCMIX-X (1909-10)

MEMORIES DELS TREBALLS FETS PER L'INSTITUT
Memoria presenta da per l'Institut d'Estudis Catalans als Excelentissims Senyors President de la Diputaci� y Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1909, p. 9
Memoria presentada per l'Institut d'Estudis Catalans als Excelentissims Senyors President de la Diputaci� y Alcalde de Barcelona, donant compte dels treballs fets durant l'any 1910, p. 18
Inforni que l'Institut d'Estudis Catalans va trasladar al Excelentissim Senyor President de la Diputaci� de Barcelona, sobre l'estat d'alguns arxius de Catalunya y la conveniencia de la seva millor instalaci�, p. 25
Dictamen presentat a l'Institut d'Estudis Catalans per els Srs. D. J. Puig y Cadafalch y D. J. Miret y Sans, sobre les obres ques deuen fer a l'antich Palau de la Generalitat, per donar llum y ventilaci� a la seva pianta baixa, p. 34
Informaci� sobre la forma d'organisar la concurrencia de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Exposici� Internacional de Roma, per J. Puig y Cadafalch, p. 36
Exposici� d'un pla de publicaci� de les Cr�niques Catalanes, per J. Mass� y Torrents, p. 38

SECCI� HIST�RICA
Francesco Cerone, A proposito di alcuni documenti sulla seconda spedizione di Alfonso V contra l'isola Gerba, p. 51
Eduardo Ibarra y Rodríguez, Restos del antiguo Archivo de la Diputación del Reino de Arag�n, existentes en el de la actual Diputación Provincial de Zaragoza, p. 90
Francesch Carreras y Cand�, L'inquisici� barcelonina, substituida per l'inquisici� castellana (1446-1487), p. 130
Francisco Coder�, Narbona, Gerona y Barcelona bajo la dominación musulmana, p. 178
Giovanni Livi, L'archivio di Francesco Datini, mercante toscano del secolo XIV, p. 203
Andr�s Gim�nez Soler, Documentos de Túnez, originales � traducidos, del Archivo de la Corona de Arag�n, p. 210

SECCI� ARQUEOLOGICA
J. Massot y Palmers, Estaci�-taller de Ciurana, p. 263
Ramon Casellas, Les troballes esculpt�riques a les excavacions d'Empuries, p. 281
Manuel Cazurro, Terra sigillata. - Los vasos aretinos y sus imitaciones gaio-romanas, en Ampurias, p. 296
Joan Rubi� y Bell ver, Traballa d'una basilica cristiana a les inmediacions del port de Manacor, p. 361
Joseph Gudiol, La Torre de Saladeures, p. 378
J. Puig y Cadafalch-J. Miret y Sans, El Palau de la Diputaci� General de Catalunya, p. 385

SECCI� JURlDICA
Guillem M. de Broc�, Juristes y jurisconsults catalans dels segles XIV-XVII, p. 483

SECCI� LITERARIA
A. Rubi� Y Lluch, Estudi sobre la elaborano de la Cr�nica de Pere ·l Ceremoni�s, p. 519
J. Anglade, Le troubadour- Guiraut Riquier de Narbonne et les catalans, p. 571
J. Masso y Torrents, Les obres de fra Francesch Eximenic (1340?-1409?), p. 588

CR�NICA
SECCI� HIST�RICA, p. 695
Instalaci� de l'Arxiu del Reial Patrimoni en el Palau de la Diputaci� de Barcelona, p. 695. - L'Escola Espanyola de Roma, p. 695. - Moss�n Joan Segura, pvre, p. 695. - Publicacions importants d'inter�s pera la nostra historia, p. 696. - Colaboraci� extranjera a l'historia de Catalunya, p. 699. - Bibliografía, p. 701.

SECCI� ARQUEOL�GICA, p. 704
Estaci� prehist�rica de Capellades, p. 704. - Pintures y gravats rupestres, p. 704. - Club Montanyench, p. 705. - Els �ltims treballs del P. Furgus a Oriola, p. 706. - Cr�nica de les excavacions d'Empuries, p. 706. - Les excavacions arqueol�giques de Castell Rossell� (Perpiny�), Montlaur�s (Narbona) y Marsella, p. 710. - Descubriments al Alt Jal�n, p. 712. - Troballes de restes romans, p. 713. - L'Escola Francesa d'Estudis Hisp�nichs, p. 713. - Restauracions y destruccions, p. 714. - Noves pintures murals catalanes, p. 714. - Cer�mica valenciana y catalana trobada en el Pati dels Taronjers, p. 716. - Retaule d'Enviny, p. 718. - Les pintures del Govern Civil de Barcelona, p. 718. - Adquisicions del Museu de Barcelona en 1909 y 1910, p. 719. - Adquisicions del Museu Episcopal de Vich, p. 721. - Museu de tortosa, p. 723. - Objectes ingressats al "Musaeum Archaelogicum Diocesanum" de Solsona, 1909 y 1910, p. 723. - Adquisicions del Museu de Girona en els anys 1909 y 10, p. 725. - Exposici� de retrats y dibuixos antichs y moderns a Barcelona, p. 727.- Exposici� Retrospectiva a Valencia, p. 728. - Necrologies, p. 731. - Bibliografía: Llibres, p. 734; Revistes, p. 740.

Secci� Jur�dica, p. 742
Bibliografía, p. 742. - Vida corporativa, p. 744.

Secci� Literaria, p. 745
En Mateu Obrador y Bennassar, p. 745. - Filologia Catalana, 1909-10, p. 745. - Biblioteques: Institut d'Estudis Catalans, p. 756. - La Biblia Catalana de Valencia, p. 757. - Biblioteca del Marqu�s de Lli�, p. 758.-'Biblioteca Nacional de Paris, p. 758. - Bibliografía, p. 758. - Edicions de textes, p. 762. - Revistes, p. 764.

L�MINES
L�mina 1: Paviment de rajoles de Talavera de la Sala del Concell del Palau de la Generalitat, portada
L�mina 2: Fol. 1 del Ms. del llibre Printer del Cresti� de la Biblioteca de l'Escurial, p. 597
L�mina 3: Fol. 1 del Ms. del llibre Terc del Cresti� de la Biblioteca Nacional de Madrid, p. 601
L�mina 4: Fol. 1 deh Mss. del llibre dels Angels de les Biblioteques Suchier y Dalmases, p. 621
L�mina 5: Fol 44 del Ms. de la traducci� francesa del llibre deh Angeh de la Biblioteca Nacional de Paris, p. 629 L�mina 6: Fol. 1 del Ms. del llibre Scala Dei de la Biblioteca Imperial de Sant Petersburg, p. 647
L�mina 7: Fol. 5 de la traducci� francesa de la vida de Jesucrist de la Biblioteca Nacional de Paris, p. 671

copertina della rivista


a. I, MCMVII (1907)

CONSTITUCIO DE L'INSTITUT
Diputaci� Provincial de Barcelona. Institut d'Estudis Catalans. Dictamen-Acord de Constituci�, p. 7
Reglament Interior, p. 10
Prop�sits de l'Institut d'Estudis Catalans, p. 13

SECCI� ARQUEOL�GICA
Joseph Gudiol, El Necrologi de l'iglesia de Roda. (7 illustracions), p. 19
J.-A. Brutails, Les influences de l'art oriental et les goths dans le Midi de la France, p. 29
Raimond Caselles, Origens del Renaixement barceloni. (12 illustracions), p. 43
Pierre Paris, Quelques vases ib�riques inédits. (6 illustracions), p. 76
Antonio Muñoz, I paliotti dipinti dei Musei di Vich e di Barcelona. (23 illustracions), p. 89
J. Puig y Cadafalgh, Les iglesies rom�niques ab cobertes de fusta de les Valls de Bohí y d'Aran, (18 illustracions), p. 119

SECCI� HIST�RICA
Joseph Calmette, Les historiens du Roussillon, p. 139
Eduardo Gonzalez Hurtebise, Inventario de los bienes muebles de Alfonso V de Arag�n como Infante y como Rey (1412-1424), p. 148
Joaquim Miret y Sans, Nota de Geografia Hist�rica, p. 189
Andr�s Gim�nez Soler, Episodios de la Historia de las relaciones entre la Corona de Arag�n y Túnez (5 illustracions), p. ig5
Antoni Rubi� y Lluch, Atenes en temps dels catalans, p. 225

SECCI� JURÍDICA
Guillem M.a de Brocá, De les investigacions respecte del Dret de Catalunya y de la reiniegraci� de ses fonts. (2 illustracions), p. 257
Ordinaciones fetes en Cort per tota Catalunya y les illes de Mallorca, Ibi�a y Menorca, p. 266
Tra�a de classificaci� dels Usatges y idea de la potestat, p. 276
Joseph Gudiol, Traducci� dels Usatges, les mes antigues Constitucions de Catalunya y les Costumes de Pere Albert. (2 illustracions), p. 285
Guillem M.a de Brocá, Costums juridiques a la ratlla d'Arag�, p. 330

SECCI� LITERARIA
E. Molin� y Bras�s, La "Letra de Reyals Custums" del Petrarca, p. 345
Pompeu Fabra, Sobre diferents problemes pendents en l'actual calal� literari, p. 302
Joseph Pijoan, Un nou viatge a Terra Santa en catal� (1323). (1 illustraci�), p. 370
Jordi Rubi�, Ramon d'Al�s y Francisco Martorell, Inventaris inédits de l'Ordre del Tempie a Catalunya, p. 385
Felip Pedrell, Dos músichs cinchcentistes catalans, cantors d'Ausias March, p. 408
J. Massó y Torrents, Riambau de Vaqueres en els cangoners catalans, p. 414

CR�NICA
Cr�nica de la Secci� Arqueol�gica, p. 465
Prehistoria, p. 465. - Exploracions del "Club Montanyenc", p. 466. - Excavacions a Empuries, p. 467.- Excavacions a Herrerías y. Villaricos, p. 468. - L'estaci� ib�rica de Montlaur�s, p. 468. - Excavacions a Calaceyt, p. 469. - Excavacions a Elx, p. 470. -Troballes del comte de Samitier a Calatayud, p. 470. - Excavacions a Numancia, p. 471. - Troballes a Ibiga, p. 471. - Excavacions a Puig Castellar, p. 471. - El P. Furgus a Oriola, p. 474. - Fragments romans trobats a Catalunya, p. 474. - Enderroch de l'Alcacaba de M�laga, p. 475. - Restauracions, p. 475. - Excavacions a Sant Pere de Terrassa, p. 476.- Pintures murals, p. 477. - Missi� arqueol�gica-juridica de l'Institut a la ratlla d'Arag�, p. 477. - Congres de la "Société francaise d'archeologie" a Perpiny� y Carcassona, p. 479. - Exposici� Viladomat a Vilanova y Geltr�, p. 480. - Noves adquisicions del Museu Municipal de Barcelona, p. 480. - Adquisicions del Museu Provincial de Barcelona (Santa �gueda), p. 484.- Adquisicions del Museu Provincial de Gerona, p. 484. -Noves adquisicions del Museu Episcopal de Vich, p. 488. - Biblioteca-Museo-Balaguer de Vilanova y Geltr�, p. 489. - Museu Municipal de Manresa, p. 489. - Altres Museus Catalans, p. 490. - Alguns articles importants a les revistes, p. 490.

Cr�nica de la Secci� Hist�rica, p. 492
Missi� hist�rica del senyor D. A. Rubi� y Lluchals arxius d'Italia, p. 492.- Publicacions importants d'inter�s pera la nostra historia, p. 493. - Colaboraci� extrangera a l'historia de Catalunya, p. 494. - Alguns articles a les revistes, p. 496.

Cr�nica de la Secci� Juridica, p. 498
Moviment corporatiu, p. 498. - C�tedra de Dret Catal�, p. 498. - Mort de don Manuel Dur�n y Bas, p. 499. - Publicacions importants, p. 501. - Articles importants de les revistes, p. 501.

Cr�nica de la Secci� Literaria, p. 502
Cursos y conferencies, p. 502. - Estudis filol�gichs, p. 502.- Biblioteques, p. 503.-Llibres, p. 505. - Revistes, p. 509.

Bibliografía, p. 515

[Elenco riviste][Periodicals list][Liste revues]
© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini"