Torna a: Elenco delle opere in linea della biblioteca
Vai a: Elenco delle immagini di quest'opera

LL. VI. 58/2, JACOB CATS, Self-Stryt, dat is Crachtighe bevveginghe van Vlees en Gheest, poetischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy by Potiphas huys-vrouwe wiert versocht tot overspel. Mitsgaders Schristmatighe beschrijvinghe van de heymenisse ende eygenschap des Chrstelijcken Self-strijts, met corte verclaringhe op de selve. Door J. Cats. Tot Middelburgh, Ghedrucht by Hans vander Hellen, voor Jan Pietersz van de Venne, woonwnde op den houck van de nieuwe Beurse, in de Schildery-winckel, anno 1620.
Middelburg, Hans vander Hellen, Jan Pietersz van de Venne, 1620 - Calcografie: Peeter de Jode I (incisore), Adriaen Pietersz Van de Venne (autore)

Immagine significativa

[36], 119, [1] - Inc. calcografiche (bulino).
Il volume contiene anche l'opera dello stesso autore 'Silenus Alcibiadis sive Proteus, humanae vitae ideam, emblemate trifariam variato, ... .' stampata ad Amsterdam, da Guilelmus Jansson nel 1619.

© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica e Sociale "F. Datini"