Retour à: Renseignements générals sur l'oeuvre

LL. VI. 58/2, JACOB CATS, Self-Stryt, dat is Crachtighe bevveginghe van Vlees en Gheest, poetischer wijse verthoont in den persoon ende uytte gheleghentheyt van Joseph, ten tijde hy by Potiphas huys-vrouwe wiert versocht tot overspel. ... .
Middelburg, Hans vander Hellen, Jan Pietersz van de Venne, 1620 - Calcografie: Peeter de Jode I (incisore), Adriaen Pietersz Van de Venne (autore)

© Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica e Sociale "F. Datini"